Prawo autorskie

                                                 Samodzielna twórczość jest kluczem do sukcesu !

Wszelkie utwory w postaci grafik i wzorów na produktach oraz prezentujące je fotografie zamieszczone na naszej stronie są objęte ochroną prawną na mocy zgodnie z art. 16 pkt 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotyczy to zarówno własności intelektualnej stanowiącej owoce naszej pracy.

Zakup produktów nie upoważnia nikogo do powielania takiego dzieła, a rozpowszechnianie lub wykorzystywanie do celów komercyjnych uprawnia autora do wystąpienia z roszczeniami o ochronę praw autorskich.

Korzystanie ze zdjęć oraz naszych wzorów zamieszczonych w Internecie lub kopiowanie grafik z zakupionych produktów do celów komercyjnych jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

Nasze zdjęcia prezentowane w Internecie możecie udostępniać do woli, pod warunkiem, że podacie informację Fot. Liswycina.pl oraz link do źródła zdjęcia lub naszej strony głównej liswycina.pl 

Używajcie ich do celów społecznościowych i prywatnych, zilustrowania artykułów, blogów, ale nie może to być wykorzystanie komercyjne.

Każdy twórca intuicyjnie wyczuwa różnicę pomiędzy inspiracją a plagiatem. Inspiracja dziełem innego autora to rezultat twórczej działalności, jaki powstał pod wpływem psychologiczno-emocjonalnego odbioru utworu pierwotnego, który występuje jako bodziec do realizacji własnego pomysłu. Plagiat (łac. plagium, kradzież) to kopiowanie cudzego dzieła, a co gorsza przypisywanie sobie jego autorstwa. Ciekawa inspiracja może przynieść sławę i popularność, zaś plagiat zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Mając świadomość, że ktoś bezprawnie sięga po naszą własność, reagujemy szybko dążąc do wyjaśnienia okoliczności i skali zawłaszczenia. Każdy udokumentowany przypadek kierowany jest do współpracującej z nami Kancelarii Prawnej. Niestety wiele takich spraw znajduje potem swój finał w sądzie.

X